Cel mai scurt rezumat al Legii 249 din 28 octombrie 2015 care reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje şi abrogă prevederile HG 621/2005

Legea 249/28.10.2015 în câteva rânduri:

  • Dacă sunteţi operator economic trebuie să vă înscrieţi la AFM în lista operatorilor ce gestionează ambalaje.
  • Dacă sunteţi producător de ambalaje sunteţi răspunzător pentru ambalajele introduse pe piaţă (de ex. sacul în care se introduc pungile) şi de ambalajele de desfacere distribuite, introduse pentru prima oară pe piaţa naţională (de ex. pungile de transport din plastic sau hârtie, pahare de unică folosinţă, husa de la spălătorii etc.).
  • Dacă sunteţi producător de diverse produse ambalate sunteţi responsabil de ambalajele primare (punga), secundare (sacul în care se pun pungile) şi terţiare (folia de la palet), dar şi de ambalajele de desfacere personalizate.
  • Dacă supra-ambalaţi sunteţi răspunzători de ambalajele secundare (sacul) şi terţiare (folia de la palet), dar şi de ambalajele de desfacere personalizate.

Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare respectiv reciclare, așa cum sunt prezentate în art. 14 al legii pot fi realizate fie individual (prin reciclare sau plata la Fondul pentru mediu a contribuţiei de 2 lei/kg conform OUG nr.196/2009), fie prin transferarea responsabilităților.

Lista Operatorilor  economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii pentru deşeuri  se găseşte pe site-ul AFPM (aici).

Definiţii privitoare la termenii folosiţi mai sus, care apar în lege:

  • operatori economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii, distribuitorii, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale;
  • ambalaj orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.
  • introducere pe piaţa naţională furnizarea pentru prima dată spre distribuire, consum sau utilizare a unui produs pe piaţa naţională, în cursul unei activităţi comerciale desfăşurate cu titlu profesional, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.

Legea 249/28.10.2015 – principalele prevederi pe larg:

De menţionat este faptul că se menţin prevederile OUG nr.196/2009 conform căreia plătesc la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate.

Art. 2 al legii 249 stipulează că sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Cel mai important aspect abordat este  legat de obiectivele anuale de valorificare sau incinerare respectiv reciclare, așa cum sunt prezentate în art. 14 al legii, precum și modalitățile în care aceste obiective sunt împărțite spre îndeplinire către operatorii economici care introduc sub o formă sau alta ambalajele în piața națională.

Legea 249/2015 la art. 14. – (1) prevede că: „obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel naţional, sunt următoarele:

a) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje;

b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje.

(2) Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

a) 60% din greutate pentru sticlă;
b) 60% din greutate pentru hârtie/carton;
c) 50% din greutate pentru metal;
d) 15% din greutate pentru lemn;
e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.”

Art. 16 precizează că pentru îndeplinirea acestor obiective, operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:

1) a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;

c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

Administrația Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) (lista operatorilor ce gestionează ambalaje şi deşeuri de ambalaje: aici)

(2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:

  1. individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională;
  2. prin transferarea responsabilităţilor, pe baza de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

Aceștia sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora. (Art. 16. (4)din legea 245/2015).

Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici menționați mai sus (punctele a, b, c și d), precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţă mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista AFM.

Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din OG nr. 99/2000, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată. (Art. 16. (7)).

Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie. Această obligație nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.