Responsabilitate socială

Am investit în utilaje și tehnologie pentru a economisi resursele din jurul nostru

  1. Prin exploatarea optimă a utilajelor moderne achiziționate de Ageri se reduce consumul de resurse naturale epuizabile, respectiv consumul de petrol, care reprezintă principala materie primă în procesul de fabricaţie a granulelor de polietilenă.
  2. Linia modernă de regranulat contribuie la protecţia mediului înconjurător, ca urmare a creşterii capacităţii de reciclare. Toate deşeurile de ambalaje Ageri sunt reintroduse în ciclul de fabricație, precum și rebuturile.
  3. Percepem, înregistrăm și plătim Eco-taxa pentru fiecare sacoșă introdusă pe piaţă.
  4. Fântâna construită lângă secția de reciclare pentru răcirea materialului topit reduce consumul industrial de apă și transportul acesteia.
  5. Retehnologizarea cu utilaje noi, productive și fiabile ce funcționează cu un consum redus de energie.
  6. Avem încredere în inginerii români și achiziționăm mașini și tehnologii numai de la noi din țară.

Angajamentul Ageri

O direcţie importantă în strategia întreprinderii AGERI este asumarea rolului său în dezvoltarea durabilă şi diminuarea impactului negativ al producţiei asupra mediului înconjurător. Urmărim să aducem propria contribuție la diseminarea modalităților de reutilizare și reciclare a plasticului, atât la nivel individual cât și în companiile cu care colaborăm.

Pentru 2015-2016 avem în vedere înființarea unei asociații pentru realizarea acestei misiuni, începând chiar de la educarea personalului nostru privind modalități de economisire a energiei, a materiei prime, a deșeurilor tehnologice de fabricație.