Ambalarea deşeurilor medicale în saci galbeni şi negri cu pictogramele „Pericol biologic”, respectiv „Deşeuri nepericuloase”.

Modul de ambalare a deşeurile rezultate din activităţile medicale este reglementat de legislaţia în vigoare. Normele tehnice prevăd tipurile de ambalaje permise, codurile de culori ale ambalajelor, pictogramele inscripționate în mod obligatoriu pe saci, după cum este reglementat de Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 855 din 18 decembrie 2012.

Astfel, codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile din unităţile sanitare sunt:

  1. galben – pentru deşeurile periculoase (sunt deşeurile rezultate din activităţi medicale şi care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase, acestea fiind de mai multe tipuri: infecţioase, tăietoare-înţepătoare, chimice şi farmaceutice);
  2. negru – pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu), aşa cum sunt definite în lege.

Articolul 15 al Ordinului prevede:

“Pentru deşeurile infecţioase se foloseşte pictograma „Pericol biologic”. Pentru deşeurile periculoase clasificate la art. 7 prin codurile 18 01 06* – chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase se folosesc pictogramele aferente proprietăţilor periculoase ale acestora, conform anexei nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, respectiv: „Inflamabil”, „Coroziv”, „Toxic” etc.”

Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt obiecte ascuţite identificate prin codul 18 01 03*, conform art. 8 al Ordinului, se pot folosi saci din polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben. Ordinul mai prevede:

  • Sacii sunt marcaţi şi etichetaţi în limba română cu următoarele informaţii: tipul deşeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR)”.
  • Sacii trebuie să aibă o rezistență mecanică mare, să se poată închide uşor şi sigur, utilizând sigilii de unică folosinţă. Termosuturile trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid.
  • La alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor. Atunci când nu este pus în cutie de carton care să asigure rezistenţă mecanică, sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac şi pedală sau în portsac, fiind obligatoriu ca şi acesta din urmă să aibă capac. Înălţimea sacului trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să permită închiderea sacului în vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul său. Pubelele cu pedală şi capac trebuie să fie inscripţionate cu pictograma „Pericol biologic”.
  • Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între 50-70 µ.
  • Sacii din polietilenă galbeni (sau marcaţi cu galben) trebuie să fie supuşi procedurilor de testare specifică a rezistenţei materialului la acţiuni mecanice, în conformitate cu standardele europene specifice pentru astfel de recipiente. Testele de încercare trebuie să fie realizate de către laboratoare acreditate.

Pentru deşeurile nepericuloase, normele sunt ceva mai puțin riguroase. Astfel, deşeurile nepericuloase, asimilabile celor menajere se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră, inscripţionaţi „Deşeuri nepericuloase”. În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi incolori.

Mai multe detalii legate de normele tehnice privind ambalarea deşeurilor medicale.

Solicită aici oferta pentru sacii marcaţi conform legislaţiei, alegând la Destinație una din variantele: Saci pentru deșeuri nepericuloase inscripționați cu pictograma „Deşeuri nepericuloase” sau saci pentru transportul deșeurilor periculoase  inscripţionați cu pictograma „Pericol biologic”.